Home ธรรมะ ความเชื่อ วันสงกรานต์ ทำไมต้องสรงน้ำพระ? ใครสงสัย มาอ่านให้หายข้องใจกันเถอะ

วันสงกรานต์ ทำไมต้องสรงน้ำพระ? ใครสงสัย มาอ่านให้หายข้องใจกันเถอะ

0 second read
0
0
177

วันสงกรานต์ ทำไมต้องสรงน้ำพระ? ใครสงสัย มาอ่านให้หายข้องใจกันเถอะ

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องสรงน้ำพระในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระมีที่มาที่ไปอย่างไร?

เราจะได้รับอนิสงฆ์จากการสรงน้ำพระหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้อ่านให้หายข้องใจ

การสรงน้ำพระพุทธรูป

อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรือ อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในที่อันเหมาะสม การสรงน้ำจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบ น้ำหอมประพรมที่องค์พระ

ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงการสรงน้ำพระ (พระที่เป็นคนจริงๆ ในคัมภีร์เรียกว่า “สรงเถราภิเษก”) ไว้ว่า

ในกาลครั้งนั้นองค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ 500 รูป พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ได้นำ เครื่องสักการะทั้งหลาย เข้าไปสู่พระเชตะวันมหาวิหาร ถวายอภิวาท แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสรงเถราภิเษก แก่สงฆ์ ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา จะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เจ้าจึงตรัสว่า ดูกรมหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสม ความมุ่งมาตรปรารถนา ทุกประการ การทำเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) นี้ได้ทำกันสืบๆ มาในครั้งพุทธเจ้าก่อนๆ

จากเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันว่า มีพิธีสรงน้ำพระ คือการอาบน้ำพระภิกษุมาแต่สมัยพุทธกาล ในเทศกาลสงกรานต์บางวัดยังรักษาพิธีสรงน้ำกับพระที่เป็นคนจริงๆ อยู่ มักมีปฏิบัติตามวัดต่างจังหวัด ส่วนเรื่องของอานิสงส์มีดังนี้

ในกาลครั้งนั้นเป็นสมัยครั้งศาสนาของพระเมธังกรพุทธเจ้า ยังมี พระยาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าวิชัยยะ ได้เสวยสมบัติ ในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ มีเถระองค์หนึ่งชื่อว่า “อุสสา” เป็นอันเตวาสิกแห่งพระเมธังกรพุทธเจ้า พระยาวิชัยยะ ได้ทอดพระเนตรเห็น พระมหาเถระเข้ามาในเมือง

พระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเลื่อมใส ในอิริยาบถ ของพระมหาเถระเจ้าเสร็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์ แล้วก็จัดแจง สรงเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) ด้วยน้ำหอม เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร ตั้งความปรารถนาว่า ปวงชนทั้งหลายที่อยู่ใน ขอบเขตขัณฑเสมา ขอจงตั้งอยู่ใน โอวาทคำสอน ของพระองค์ ทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกข์ภัยเวร ข้าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตกาลโน้นเทอญ

พระมหาเถระเจ้า ก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะ แล้วถวายพระพร 10 ประการ แล้วลากลับไปสู่ สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้า

พระยาวิชัยยะได้รับพร แห่งพระมหาเถระ แล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจ ต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทำไว้ ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพ มีวิมานทองสูง 22 โยชน์ มีนางเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร ครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริตะ เสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้แล

ส่วนการสรงน้ำพระพุทธรูป รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละครอบครัวนับถือ สันนิษฐานว่าคงมาจากอิทธิพลของเรื่องเถราภิเษกเช่นกัน แต่เพียงเปลี่ยนพระที่เป็นคน มาเป็นรูปเคารพในพระพุทธศาสนาแทน

ทำไมจึงมีการสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์?

ดังที่ยกอานิสงส์ของการสรงน้ำพระมานี้ แสดงให้เห็นว่า การสรงน้ำพระเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ การแสดงความเคารพบูชาเช่นนี้เป็นบุญกุศล ได้อานิสงส์ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไม่ตกอบายภูมิ พิธีนี้จึงนิยมทำกันในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดี ด้วยการทำบุญกุศล ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

เมื่อทุกคนทราบกันแล้วว่า การสรงน้ำนั้นได้บุญและอานิสงส์ยังไง ขอให้นำความรู้ แง่คิดต่างๆนำไปสอน บอกลูกหลาน และแชร์ต่อๆกัน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์อก่ผู้ที่ได้อ่านนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ruk-health

Load More Related Articles
Load More By proydiproy
Load More In ธรรมะ ความเชื่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

40 วิธีทำให้คุณไม่ดู “แก่” ถ้าคุณยังไม่อยากแก่ต้องอ่าน!!

40 วิธีทำให้คุณไม่ดู “แก่” ถ้าคุณยังไม่อยาก … …